Speltakken

Binnen Scouting Nederland bestaat een indeling op basis van leeftijd. Deze leeftijdsgroepen noemen wij speltakken. Elke speltak spreekt een ander interessegebied aan en heeft eigen uitdagingen. De zogenaamde interessegebieden zijn: buitenleven, dienstbaarheid, expressie, ontdekken, sport en spel. Elke speltak biedt deze op een eigen manier aan.

Scouting Oostburg hanteert de volgende indeling:


Binnen Scouting wordt gestreefd naar zelfstandigheid en persoonlijke verantwoordelijkheid, dit komt steeds maar naar voren hoe ouder scouts worden. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige volwassenen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren van en met elkaar.

Zo worden bij de Welpen alle activiteiten door de leiding bepaald. De Scouts beginnen zelf bepaalde spellen te bedenken en uit te voeren met hulp van hun leiding. De Rowans maken zelfstandig hun programma’s en worden hierbij gesteund door hun begeleider(s). De Bacchusstam Stam opereert geheel zelfstandig en kan worden bijgestaan door een adviseur.